Nefes Bize Verilmiş Bir Armağan Mart 2019

//Nefes Bize Verilmiş Bir Armağan Mart 2019

NEFES… BİZE VERİLMİŞ BİR ARMAĞAN….

Yoga guruları, “Biz aldığımız ve verdiğimiz nefesiz. Olduğumuz en sağlıklı nokta ise nefesimizi ne kadar tuttuğumuz ile ne kadar bıraktığımız arasındaki dengedir”der.

Doğada her şey kendi içinde dengeye sahiptir. Ancak günlük yaşam içinde doğadaki birçok şey gibi dengemizi korumayı sürdürmekte zorlanabiliyoruz. Kimi zaman aşırı duygusal yada istemediğimiz gerginlikte olabiliyoruz.

Tüm bu olumsuzlukların yarattığı içsel dengesizliği Pranayama nefes teknikleri ile dengeleyebiliriz.

Yoga felsefesinin temel taşlarından olan Pranayama yani nefes teknikleri, doğumdan ölüm anına kadar bize eşlik eden nefesimizi ve bu vasıtayla hayatımızı kontrol etmeyi amaçlar. Kelime anlamıyla Prana – yaşam enerjisi, Yama ise kontrol demektir ve Pranayama nefesi kontrol eden, düzenleyen ve Prana’yı bedene eşit oranda dağıtan ve yönlendiren öğretiler demektir.

Bu dengeyi Yin&Yang / Maskülen&Feminen / Anima&Animus / Solar (güneş) &Lunar (ay) olarak adlandırılan vücudumuzdaki ikili sistem açısından anlatabiliriz.

Günlük çalışma şekli ile en basit şekilde örneğin vücuttaki Solar ve Lunar sistem olarak ele alacak olursak; vücudun sağ tarafı Solar, sol tarafı ise Lunar sistemdir. Bu iki sistem karşıt koordinasyonda çalışır ve vücudun sol tarafı sağ beyin ile sağ tarafı ise sol beyin ile bağlantılıdır. Pranayama nefes egzersizleri ile bu iki sistemi dengeleyebiliriz. Sol burundan deliğinden alınan nefes sağ beyini sağ burun deliğinden alınan nefes de sol beyini etkiler.

İnsan bedeninde 72.000 adet enerji kanalı bulunmaktadır. Nadi; hayat enerjisi Prananın aktığı kanal sistemidir

Üç ana enerji kanalı vardır: Sol kanalı İDA NADİ, sağ kanalı PİNGALA NADİ ve merkez kanalı SUSHUMNA.

İda kanalı Sushumna’nın solundadır, Pingala kanalı ise Sushumna’nın sağ tarafındadır. Mitolojide bu üç ana Nadi, Hindistan’ın üç kutsal nehirlerine tekabül ederler: Ganj (İDA), Yamuna (PİNGALA), Saraswati (SUSHUMNA).

Ida ve Pingala bizimle akan 2 zıt gücü temsil eder.Ida; pasif, içe dönük ve feminendir. Aynı zamanda chandra veya moon (ay) nadi olarak da bilinir. Diğer taraftan Pingala, aktif, dışa dönük ve maskülendir. Aynı zamanda surya veya sun (güneş) nadi olarak da adlandırılır.

Fiziksel seviyede, Pingala sempatik sinir sistemi ve İda parasempatik sinir sistemine karşılık gelir.

Sempatik sinir sistemi dış çevre ile bağlantılı aktivitelerin uyarımından hızlandırılmasından ve çok fazla iç enerji kullanmaya meyilli organların yavaşlatılmasından sorumludur.

Sempatik sinirler kalbi hızlandırır, kan damarlarını genişletir, solunum hızını arttırır ve gözün, kulakların ve diğer duyu organlarının etkinliklerini kuvvetlendirir.

Parasempatik sinirler direk olarak sempatik sinir sistemine karşı dururlar çünkü parasempatik sinir sistemi kalp atışını azaltır, kan damarlarını daraltır ve solunumu yavaşlatır. Bu içe dönüklükle sonuçlanır.

Tamamen istemsiz ve bilinç dışı olan İda ve Pingaladaki prana akışı ancak yoga pratikleriyle kontrol edilebilir.

Bu pranik akımlar, İda, Pingala ve Sushumna, dönüşümlü olarak faaliyet gösterirler.

Herhangi bir zamanda akan bu akım, burun deliklerinden alınan nefes ile tartılır. Sol burun deliği daha fazla hava akışına sahip olduğunda, İdaNadi baskın olur. Sağ burun deliğindeki akış fazla olduğunda Pingala baskın olur. Eğer akış eşit ise Sushumna baskın olmuş olur.

Sağ burun deliği (pingala) akışı var ise o zaman fiziksel iş için daha çok vital enerji (hayat enerjisi) vardır, yemek sindirimi vb. Zihin dışa dönüktür ve vücut daha çok sıcaklık üretir.

Sol burun deliğinde (ida) akış var ise ruhsal enerji daha baskındır. Zihin içe dönüktür ve her türlü ruhsal işe girişilebilir.

Uyku sırasında İda Nadi akışı dominantdır.

Eğer gece Pingala akışı var ise uyku huzursuz ve rahatsız olur. Keza, yemek sırasında İda akışı var ise sindirim işlemi yavaş olur ve hazımsızlığa neden olur.

Beyinin sağ kısmı vücudun sol kısmını kontrol eder, sol kısmı ise sağ kısmını kontrol eder. Sağ taraf durum analizini daha bütüncül yaklaşımla ele alırken; insanın yaratıcı ve artist tarafını besler. Sol kısım ise etrafı ve durumu daha doğrusal ve mantıksal olarak ele alır. Bu yüzden matematiksel ve analitik olarak daha efektiftir.

MERKEZ KANAL ‘SUSHUMNA NADİ’….

Merkez kanal Sanskrit dilinde ‘SUSHUMNA NADİ’;orta yol olarak adlandırılır. Sushumna geçmiş ve gelecek değil, şimdinin enerji kanalıdır.

İnsanda bu kanal parasempatik sinir sistemi olarak ve aktif olarak faaliyet gösterir, yani bilinçli olarak kontrol edemediğimiz şeyler, kalp atışları, akciğerlerin hava ile dolumu, dolaşım sistemi organlara oksijen taşıması gibi.

Yin ve yang enerjileri de Sushumna kanalında dengelenir. Bu durumda kişi ruhsal, zihinsel ve fiziksel olarak dengededir.

Sağ burun deliği Pingala Nadi ile, sol burun deliği de İda Nadi ile direk beyne bağlıdır. Denge Nefesi (Nadi Shodhana) ile bu iki sistemi dolayısı ile zihni dengelememiz mümkündür.

Şimdi Denge Nefesi meditasyonu ile zihnimizi dengelemeye çalışalım….

* Meditasyon pozisyonunda dik olarak oturun ve sağ elinizin işaret ve orta parmağını katlayın yüzük ve serçe parmakları düz tutun.

* Baş parmağınız ile yumuşak bir şekilde sağ burun deliğinizi kapatıp ve sol burun deliğinizden nefesinizi boşaltarak başlayalım.

* Arkasından yine sol burun deliğinizden 3 kere sakince nefes alıp verin.

* Üçüncü nefesi boşalttığınızda yüzük parmağınıza sol burun deliğini kapatın.

* Sağ burun deliğini açıp bu sefer buradan 3 kere sakin nefes alıp verin.

* Tamamladığınızda elinizi indirin ve bu sefer heriki burun deliğinizden üçdefa derin ve sakin nefes alıp verin.

Böylece 1.turu tamamladınız.

Başlangıç olarak 3 yada 4 tur yapılabilir, zamanla arttırılabilir. Ancak her seferinde ters taraftan başlanacak.

Şöyleki;

  1. Tur: Sol burun x 3, sağ burun x 3, merkez x 3
  2. Tur: Sağ burun x 3, sol burun x 3, merkez x 3
  3. Tur: Sol burun x 3, sağ burun x 3, merkez x 3

Aldığınız her dengeli nefesle hayat size yeni renklerini görme fırsatı verecektir.

Sevgiyle kalın.

By |2019-07-15T20:45:12+00:00Mart 8th, 2019|Basın|0 Comments

Studio Jade

Metropol İstanbul Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi sokak C Blok Kat 2 Daire : 65 Ataşehir - İstanbul

Phone: 0216 688 80 30

Mobile: 0546 688 80 30

Web: www.yesimmungan.com