Yoga Ocak 2019

//Yoga Ocak 2019

Günümüzde trend olduğu düşünülen Yoga dendiğinde farklı fikirler oluşur kafamızda. Kimimize hep birlikte zorlu fiziksel hareketlerin uygulandığı egzersizleri, kimimize hiç bir şey yapmadan oturulan durumu çağrıştırır. Peki Yoga nın gerçekliği nedir aslında?

Sanskritçe’de “birlik” anlamına gelen yoga, akıl, beden ve ruhun hizalanmasıdır. En iyi bilinen yoga metni, yoga pratiği için bir çerçeve sağlayan Patanjali’nin Yoga Sutraları eseridir. M.Ö. 3. yüzyılda yaşamış olan Patanjali bu kitapta, daha dolgun ve mutlu hayatlar yaşamamıza yardımcı olacak yönergeler içeren 8 unsur tanımlar ve herbiri için yüzbinlerce teknik vardır.⠀

“Yoganın 8 Uzvu” olarak geçen bu 8 unsur, iç pusulalarımıza destek olarak, hayatımızdaki dengeyi sağlayan; huzur ve mutluluğu bulma yolunda hepimizin yararlanabileceği evrensel pratiklerdir.⠀
Daha doygun ve mutlu yaşamlar sürmemize yardımcı olmayı amaçlayan yoganın 8 unsuruna, gelin biraz daha yakından bakalım.

1.Yama –  (kontrol) Evrensel eylemlerin kontrolü –  Ahlaksal kurallara uymayı öğretir.

Başkalarına kendimize davranılmasını istediğimiz gibi davranmamıza yardımcı olacak kılavuzlardır. Yama prensipleri zaman, ırk, mekanın ötesinde ebedidir. Bu aşamada insanın evrensel eylem yönü gelişmekte, insan ve toplum arasında olumlu bir köprü oluşturulmaktadır.

Yama aşamasındaki kontrol kendini tutmak, kontrol etmek demektir. Bu Yoga uygulamaları ile zaman içinde kendiliğinden gelişir.

2. Niyama – (kesin kontrol) Kişisel eylemlerin kontrolü – Öz disiplini öğretir. Saflığı, sadeliği ve çalışmayı hedefler.

Beden, zihin ve ruhumuzu beslememize yardımcı olan kendi ritüellerimiz ve uygulamalarımızdır. Niyama aşamasında kontrolün önüne kesin eklenmiş ve kesin kontrol haline gelmiştir. Bu insanın düzenli ve disiplinli bir hayata sahip olması demektir. Aksi halde birey duyularının kölesi haline gelir ve özgürleşemez.

3. Asana –  (duruş teknikleri) Bedenin kontrolü – Belirli pozisyonlardaki vücut egzersizleridir.

Bedenlerimizi – zihinlerimiz ve ruhlarımız için – sağlıklı, esnek ve güçlü – tutmaya yardımcı olan yoga duruşlarının uygulamasıdır.⠀Asana basamağında yer alan beden duruşları insanı bedensel olarak hem de zihinsel olarak olumlu yönde etkiler. Bedene yeni bir lisan öğretmek ve onu eğitmek demektir.Bu duruşlar sayesinde beden sağlığına kavuşacak ve uzun süre hareketsiz ve rahat bir şekilde kalmaya alışacaktır. Asana hoş, gevşemiş ve rahat bir halde duruş anlamına gelir.

4. Pranayama –  (nefes teknikleri) Enerjinin kontrolü – Belirli ritmlerde nefes alıp vermeyi öğretir.

Bu egzersizler, zihne, bedene ve ruha enerji ve sakinlik getiren nefes teknikleridir.Nefes alış-verişleri bedeni ve zihni farklı şekillerde etkilemektedir. Doğru nefes alıp vermeyi öğrenmekle birey bedenini ve zihnini olumlu yönde geliştirir.

5. Pratyahara – (Duyuların geri çekilmesi) Duyuların kontrolü – Duyguları kontrol etmeyi sağlar.

Bu pratik, odağımızı dış dünyadan uzaklaştırarak, içe doğru yönlendirmeye yoğunlaşır. Duyular dışarıdaki objelerden geri çekilerek, duyular üzerinde kontrol gelişir ve zihnin içe dönmesi sağlanır.

6. Dharana –  (Konsantrasyon teknikleri) Zihnin kontrolü – Belli bir fikir üzerinde konsantre olmayı öğretir.

Dharana aşamasında zihnin tek bir obje üzerinde dikkati dağılmadan odaklanabilmesi için konsantrasyon teknikleri uygulanır. Zihin bir obje üzerine kesintisiz 12 saniye odaklanabilirse bu konsantrasyon işlemidir. Bu uygulama, konsantrasyon ile, meditasyona girerken düşüncelerimizden uzaklaşmamıza yardımcı olur.

7. Dhayana – (Meditasyon teknikleri) Egonun kontrolü – Meditasyon. Düşünce.

Dhyana basamağında konsantrasyon daha da derinleşerek derin konsantrasyon haline gelir. Zihin objeyi de açarak tamamen yoğun bir farkındalık içerisindedir. Zihin bir obje üzerine 144 saniye kesintisiz odaklanırsa bu meditasyon işlemidir. Meditasyon yoluyla durgunluk ve dinginliği bulmamızı sağlar.

8.Samadhi – (Üstün meditasyon teknikleri) Bilincin kontrolü – Meditasyonun ulaşacağı son hedef olup; beden ve duyular dinlenirken, aklın ve ruhun uyanık kalması. Üstün bilince erişme halidir.

Samadhi hali üstün konsantrasyon halidir. Artık özne de aşılmıştır. En üstün haldir. Orijinal Yoga Sistemi’nin zirvesidir. “Gerçek Ben” olgusunu anlayıp, deneyimlediğimizde ve kendimizi evrenin bütünüyle bağlantılı hissettiğimizde ortaya çıkan aşkınlık halidir.

Batı dünyasında yapılan birçok tıp araştırmaları, yoga egzersizlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini doğrulamıştır. Ayrıca yoga, bugün bir psikoterapi aracı olarak da kullanılmaktadır.

Hayatlarımızda denge, huzur ve mutluluk dileğiyle…

NAMASTE

By |2019-07-15T21:01:18+00:00Ocak 3rd, 2019|Basın|0 Comments

Studio Jade

Metropol İstanbul Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi sokak C Blok Kat 2 Daire : 65 Ataşehir - İstanbul

Phone: 0216 688 80 30

Mobile: 0546 688 80 30

Web: www.yesimmungan.com